Palvelumme

[dropcap

Tilojen sisustussuunnittelun palvelut

[/dropcap]

Me uskomme, että sisustussuunnittelulla haetaan muutosta vallitseviin tiloihin. Lisäksi, muutos on aina yksilöllinen. On sitten kyseessä nykyisten tilojen parempi toiminnallisuus, tyylin ja ilmeen muutos tai yksityiskohtiin saakka ulottuva täysi sisustussuunnittelu. Ja suunnitteluvaiheen lisäksi myös sopivan urakoitsijan etsiminen, urakka-asiakirjojen laadinta, toteutuksen koordinointi ja valvonta.

Haluamme auttaa, oli muutoksesi kohde mikä tahansa.

Suunnittelu starttaa aina tarpeistanne, tarkoituksena luoda juuri teidän näköinen tunnelma ja ratkaisut, määritettyyn budjettiin sopivaksi.

Täyslaajuinen suunnittelu ja toteutuksen koordinoinnin palvelu etenee seuraavasti:

SUUNNITTELU

 1. Aluksi määritetään muutokselle budjetti ja luodaan Pinterestiin ”tyylikansio”, johon keräätte teitä miellyttäviä suunnitteluratkaisuita ja värejä
 2. Järjestetään kohdekäynti, jossa suunnittelun eteneminen aikataulutetaan. Tilat lasermitataan ja niiden pohjalta luodaan SketchUp -ohjelmistolla 3D -malli
 3. Kohdekäynnin, tarpeiden ja tyylikansion perusteella teille laaditaan Moodboard, jolla kootaan tyylillinen kokonaiskuva
 4. Tilojen suunnittelu alkaa  toiminnallisuuksien hahmottamisesta. Toiveiden mukaisesti luodaan muutama vaihtoehto karkeasta massoittelusta ja valitaan mieluisin vaihtoehto
 5. Valittua vaihtoehtoa jatkojalostetaan ja hyväksytään luonnos
 6. On aika siirtyä tilojen tunnelman rakentamiseen. Hyödyntäen Moodboardia ja tilojen toiminnallista rakennetta, luodaan ensimmäinen versio kalustejärjestyksestä, mahdollisista kalusteista ja materiaalien väreistä
 7. Kommenttien perusteella versiota päivitetään ja luodaan versio 2, joka hyväksytään
 8. Hyväksytyn suunnitelman pohjalta luodaan tilakohtaiset yksityiskohtaiset suunnitelmat sisältäen 3D-havainnekuvien lisäksi myös 2D-naamakuvat ja huonekortin kaikkine materiaalitietoineen

TOTEUTUS

Suunnitteluvaiheen lomassa käynnistetään jo sopivien urakoitsijoiden etsiminen, jotta mahdollisimman pian suunnitelman valmistuttua päästään aloittamaan itse urakan toteutus. Konsultointipalvelu vastaa aina tarpeeseenne ja se voi sisältää muun muassa:

 • sopivien urakoitsijoiden kontaktoinnin
 • tarjouspyyntöjen lähettämisen
 • kohdekäynnin järjestämisen urakoitsijoiden tarjousten tueksi
 • tarjousten vertailun
 • urakkasopimuspohjan ja urakkasopimusaineiston luonnin
 • remontti-ilmoituksen tekemisen
 • rakennesuunnittelijan koordinoinnin, mikäli rakenteet sitä vaativat
 • urakoitsijan aloituskokouksen

Urakan toteutus vaatii säännöllistä koordinointia ja dokumentointia. Palvelun sisältö ulottuu aina siihen hetkeen asti, että tarve muutoksesta on realisoitunut ja arki uudistuneessa ympäristössä voi alkaa.

Muutoksen kohteena voi olla niin koti, ravintola kuin yhteinen tila, me palvelemme juuri sinun tarvettasi.

5 kesäkuun, 2017