Muureista ympäristöiksi (konsultointi)

Me autamme onnistumaan rakennushankkeessa yhä paremmin. Oli kyse sitten kauppakeskuksesta tai oppilaitoksesta, hotellista tai kodeista. Roolimme on toimia hankkeissa konsulttina, joka liimaa osapuolet yhteen.

Sapluunamme on yksinkertaisen tehokas. Lähtökohtana on aina asiakkaan tarve, perin juurin ymmärrettynä. Se määrittää tuotannolle tavoitteet ja prioriteetit. Arjessa osallistetaan osapuolet aktiivisiksi jäseniksi raportoimaan, päättämään ja kokemaan. Poikkitieteellisyyttä korostaen ja fokusta kunnioittaen.

Arvoa asiakkaalle

Kaiken lähtökohtana on asiakas ja asiakastarve: mitä asiakas tietää tarvitsevansa ja tulee tarvitsemaan. Keskeinen kysymys onkin, miten syvällisellä tasolla tunnistamme sen, mitä me rakennamme, kenelle ja miten? Mitä me tavoittelemme?

Tilojen vaikutus käyttäytymiseemme

Kun rakennetaan tulevaisuutta, ei lähtökohdaksi riitä vain, että ”rakennetaan koulu” tai ”rakennetaan kerrostalo”. Keskeistä on oivallus siitä, miten tilat vaikuttavat meidän käyttäytymiseemme. Esimerkiksi kouluympäristössä, suunnitellaanko luokkatila 60m2 vain koska se on tehokasta huomioimatta sen vaikutusta oppimiseen, vai onko missiona että ”tulevaisuudessa Suomen oppilaitosjärjestelmä tuottaisi maailman parhaat edellytykset oppia jatkuvasti kiihtyvästä muuttuvassa maailmassa”

Virtaustehokas tuotanto

Asiakastarve määrittää imun, jota tuotantosysteemi palvelee.
Theory of Constraints -thinking luo multiprojektiympäristöön fokuksen, johon Leanin työkalut yhdistämällä luodaan reaaliajassa johdettu tuotantosysteemi. Fokus pakottaa priorisoimaan ja ratkaisemaan ongelmat juuria myöten. Lisäksi se luo täyden näkyvyyden ja sitouttamisen yksittäisen tehtävän tekijästä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin saakka.

Luovuus kunniaan!

Kun normaalisti moni innovaatio jää arjen multitaskingin jalkoihin, mahdollistaa asiakastarvetta kohti virtautettu tuotanto innovaatioille tilaa. Arki tapahtuu vuorovaikutteisesti, tiiviissä yhteistyössä ja poikkitieteellisesti, jossa kaiken lähtökohtana on rakentaa luottamusta. Luottamuksesta kumpuaa turvallinen ilmapiiri, jossa uskaltaudutaan yhdessä oivaltamaan ja innovoimaan ratkaisuja sekä oppimaan virheistä.

Lopulta kyse on siitä, miten arjessa toimintaa johdamme. Se tarvitsee sekä selkeän tavoitteen että realistiset ja yhteiset toimintatavat. Reaaliaikaisuutta, systemaattisuutta ja tinkimättömyyttä.

Kun kaikki vuorovaikutus rakentuu lopulta ihmisten välille, niin koko virtaustehokas, asiakkaan tavoitteet ylittävä, tuotanto vaatii inhimillisyyttä. Empatiaa kohdata ja ymmärtää toisiamme ja yhdessä oivaltaa. Sillä ne muurit murretaan ja luodaan parempia ympäristöjä. Meille.

Carater Oy | Muureista ympäristöiksi

3 kesäkuun, 2017