Muureista ympäristöiksi

TARKOITUS

Minun matkani on auttaa rakennusalan yrityksiä nostamaan rakentamisen tasoa.

Rakentamisen tarkoitus on tuottaa tiloja. Tilat ovat aina kanava toteuttaa jotain tekemistä. Asumista, oppimista, oleskelua, viihtymistä. ja niin edelleen. Miten tiloista saadaan mahdollisimman hyvin meidän toimintaamme palvelevaa nyt ja tulevaisuudessa? Miten tämä prosessi virtautetaan niin, että lopputulos vastaa ylivoimaisesti asiakkaiden tarpeisiin ja siten itse rakentamisen prosessi on ylivoimaisen kannattava?

Sitä matkaa aion palvella yhdessä rakennusalan toimijoiden kanssa.


TAPA

Rakentamisen tavoitteemme on toimintaa palvelevat tilat nyt ja tulevaisuudessa. Tarkoitus on luoda toimintatapa, jolla hankkeet onnistuvat saavuttamaan tavoitteen ylivertaisesti.

Toimintatavassa yhdistyy kuvan ’Rakentamisen Neliapilan’ kaikki osa-alueet. Kaikki tekeminen perustuu asiakastarpeeseen, jota palvelevat prosessit virtautetaan. Virtautus tehdään tekijöiden arjen kannalta kestävästi. Prosesseissa yhdistyy rakennettua ympäristöä koskeva poikkitieteellisyys tasavertaisesti, rakennustekniikan insinööriosaamisesta arkkitehtonisuuteen ja yhä ympäristöpsykologiaan saakka. Kyky yhdistää niin rakenteita kuin tilan ja ihmisen välistä vuorovaikutuksellisuutta.

Matkalla kohti vaikuttavia tiloja tarvitaan yhteistä sitoutumista. Tehtävän ja kunkin hankeosapuolen roolin on oltava selvä – mitä, kenelle, miksi ja millä eväin ollaan rakentamassa. Kompleksinen hankekokonaisuus tahdistetaan selkeiksi osakokonaisuuksiksi. Osakokonaisuuksista johdetaan viikkotason fokus. Arjen toiminta perustuu reaaliaikaiseen tilannekuvaan, itsenäisiin työstöjaksoihin sekä ammattimaisesti suunniteltuihin ja fasilitoituihin yhteistoimintasessioihin. Ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan ja mitä seuraavaksi pitää tehdä. Ihmiset tietävät mitä muut tekevät ja mitä päätöksiä seuraavaksi ollaan yhdessä tekemässä. Päätöksenteolle on luotu oikeat edellytykset.

Koska prosessi tuottaa dataa lähtötiedoista, päätöksistä, muutoksista ja tuloksista, sitä voidaan kehittää tietoon perustuen. Dataan perustuvaa hankekokemusta analysoidaan uusimman tutkimuskirjallisuuden avulla, jolla pyritään kasvattamaan yhä parempaa ymmärrystä tavoista vastata kulloisenkin asiakastarpeeseen yhä holistisemmin.

Prosessi ei pääty rakennushankkeen ”luovutukseen” vaan ympäristön toimintaa seurataan käyttäjien arjessa. Toteutuvaa käyttöä verrataan suunniteltuun ja (jo hankkeen aikana luotuihin) skenaarioihin perustuen tehdään tarvittavat hienosäädöt, jotta ympäristö vastaa parhaiten toteutuvaan käyttäjätarpeeseen.

TULOS

Toimintatapa vastaa ylivertaisesti asiakastarpeeseen sekä rakentajan lyhyemmän aikavälin kustannustehokkuuden paineeseen. Tilaajat kokevat prosessin tavanomaista huomattavasti helpommaksi. Toimintatavan ylivertaisuus luo paineen muille toimijoille nostaa tasoaan, joka kirittää suomalaista rakennusalaa vastaamaan yhä holistisemmin hankkeiden asiakastarpeisiin. Kilvoittelusta tislautuu suomalainen rakennuttamisen huipputason palvelutuote, joka on skaalattavissa kansainvälisille markkinoille. 

Carater Oy | Muureista ympäristöiksi

2 huhtikuun, 2019