Tilojen sisustussuunnittelun palvelu

”LUONNETTA TILOIHIN!

Suunnittelua ihmiseltä ihmisille, ihmisen kokoisista tarpeista, yhdessä rakentaen.”

Tarve sisustussuunnittelulle voi olla hyvinkin monimuotoinen. Halutaan sitten ideoita nykyisen kodin toiminnallisuuteen, tilan käyttötarpeen tai visuaalisen ilmeen muutosta tai kokonaisvaltaista suunnittelun ja toteutuksen koordinoinnin palvelua.
Haluamme auttaa, oli muutoksesi kohde mikä tahansa.

Täyslaajuinen suunnittelu ja toteutuksen koordinoinnin palvelu etenee seuraavasti:

VAIHE 1/3: Ideoista suunnitelmiksi

 1. Kaikki alkaa kohdekäynnistä. Kohdekäynnillä tehdään selvitys siitä, miten hanketta lähdetään edistämään, mikä on hankkeen aikataulu ja asiakkaan tavoitteet sekä budjetti
 2. Työstä laaditaan tarjous, josta ilmenee muun muassa arvioitu aikataulu ja tuntityömäärä
 3. Tavoitteen määrittämiseksi järjestetään mahdolliset haastattelut tai muut tarjoukseen esitetyt toimenpiteet
 4. Järjestetään kohdekäynti, jossa tilat lasermitataan ja niiden pohjalta luodaan SketchUp -ohjelmistolla 3D -malli
 5. Halutun tyylin hahmottamiseksi luodaan Pinterestiin ”tyylikansio”, johon keräätte teitä miellyttäviä suunnitteluratkaisuita ja värejä
 6. Kohdekäynnin, tarpeiden ja tyylikansion perusteella teille laaditaan Moodboard, jolla kootaan tyylillinen kokonaiskuva
 7. Tilojen suunnittelu alkaa toiminnallisuuksien hahmottamisesta. Miten tilaa tai tiloja aiotaa käyttää. Toiveiden mukaisesti luodaan muutama vaihtoehto karkeasta massoittelusta ja valitaan mieluisin vaihtoehto
 8. Valittua vaihtoehtoa jatkojalostetaan ja hyväksytään luonnos
 9. On aika siirtyä tilojen tunnelman rakentamiseen. Hyödyntäen Moodboardia ja tilojen toiminnallista rakennetta, luodaan ensimmäinen versio kalustejärjestyksestä, mahdollisista kalusteista ja materiaalien väreistä
 10. Kommenttien perusteella versiota päivitetään ja luodaan versio 2, joka hyväksytään
 11. Hyväksytyn suunnitelman pohjalta luodaan tilakohtaiset yksityiskohtaiset suunnitelmat sisältäen 3D-havainnekuvien lisäksi myös 2D-naamakuvat ja huonekortin kaikkine materiaalitietoineen

VAIHE 2/3: Suunnitelmasta urakoitsijavalintaan

Suunnitteluvaiheen loppumetreillä käynnistetään jo sopivien urakoitsijoiden etsiminen, jotta mahdollisimman pian suunnitelman valmistuttua päästään aloittamaan itse urakan toteutus. Konsultointipalvelu vastaa aina tarpeeseenne ja se voi sisältää muun muassa:

 • sopivien urakoitsijoiden kontaktoinnin
 • tarjouspyyntöjen lähettämisen
 • kohdekäynnin järjestämisen urakoitsijoiden tarjousten tueksi
 • tarjousten vertailun
 • urakkasopimuspohjan ja urakkasopimusaineiston luonnin
 • remontti-ilmoituksen tekemisen
 • rakennesuunnittelijan koordinoinnin, mikäli rakenteet sitä vaativat
 • urakoitsijan aloituskokouksen

VAIHE 3/3: Projektin koordinointi

Projektin koordinointi luo urakoitsijalle edellytykset toteuttaa suunnitelma asiakkaan tavoitteissa.
Urakan toteutus vaatii säännöllistä koordinointia ja dokumentointia. Toimimme asiakkaan ja urakoitsijan kanssa yhdessä niin, että asiakas on tietoinen urakoitsijan etenemisestä ja urakoitsijalla on kaikki tieto toteuttaa työ häiriöttömästi. Palvelun sisältö ulottuu aina siihen hetkeen asti, että tarve muutoksesta on realisoitunut ja arki uudistuneessa ympäristössä voi alkaa.

Muutoksen kohteena voi olla niin koti, ravintola kuin yhteinen tila, me palvelemme juuri sinun tarvettasi.

Takaisin

5 kesäkuun, 2017